Sağlık-Sen: “Kapsamlı Bir Kamu Maaş Reformu Elzemdir”

Sağlık Reformu Açıklaması

Kamu işçilerine yapılan yüzde 45 zam oranının açıklamasının ardından ilk değerlendirme Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan’dan geldi. Doğan, “Bu düzenlemeler yapılırken hak savunuculuğunu yaptığımız memurlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin göz ardı edilmesine, çağrılarına kayıtsız kalınmasına, taleplerinin karşılanmamasına da rıza göstermemiz mümkün değildir. Bu bağlamda, kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır” dedi.

“Hekimlerimizin, Hemşirelerimizin Gözardı Edilmesine Rıza Gösteremeyiz”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, kamu işçilerine yapılan zammın ardından açıklamalarda bulundu. Doğan, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Emek mücadelesi verenlerin, ekmek mücadelesi verenlerin yani bizlerin, sendikacıların; kamu işçilerine yahut asgari ücrete yapılan iyileştirmelere itiraz etmesi mümkün değildir, bu durum bilakis memnuniyet vericidir. Ancak, bu düzenlemeler yapılırken hak savunuculuğunu yaptığımız memurlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin göz ardı edilmesine, çağrılarına kayıtsız kalınmasına, taleplerinin karşılanmamasına da rıza göstermemiz mümkün değildir.”

“Kamuda İş Barışının Bozulmasına Müsaade Edilmemelidir”

Doğan, “Aldığı eğitimle, yaptığı işle, üstlendiği risk ile yüklendiği sorumluluk ile aynı doğrultuda gelir elde etmesi hemşirenin, hekimin, sağlık teknisyeninin, teknik personelin, memurun en tabii hakkıdır. Geldiğimiz noktada atılan adımlar, yaşanan gelişmeler kamuda iş barışını tehlikeye sokmaktadır. Kamuda ücret dengesinin bozulmasına, izi silinmeyecek hasarlara yol açılmasına müsaade edilmemelidir. Doğru bildiğimizi söylemek, olması gerekeni ifade etmek ve bunun gerçekleşmesi için mücadele vermek yükümlülüğümüzdür. Bu doğrultuda adım atmaktan geri duramayız. Emeğimiz için, alın terimiz için, hakkımızın teslimi için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 

  “Hemşirenin Olmadığı Bir Sağlık Sistemi Düşünülemez”