Mobbinge Uğrayan Uzman Hemşirenin 32 Davasından 5’i Lehine Sonuçlandı

mobbing

Mobbinge Uğrayan Uzman Hemşirenin 32 Davasından 5’i Lehine Sonuçlandı

Konya’da kamuda görevli olan Uzman Hemşire Canan Güngör, sistematik olarak çeşitli yollarla mobbinge uğradığı gerekçesiyle 32 davanın tarafı oldu. Temsilcisi olduğu sendika uzman hemşire adına hukuki mücadele başlatarak, hemşirenin peş peşe uğradığı haksız uygulama ve işlemlere yönelik yargıya başvurdu.

Bilim Sağlık Haber Ajansı (BSHA) Şubat ayında ‘Mobbing’ davasını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan 52 yaşındaki Uzman Hemşire Canan Güngör’ün hukuk mücadelesini ‘‘Mobbinge Uğradığını Öne Süren Hemşire AYM’ye Başvurdu’ başlığıyla kamuoyuna duyurmuş, yaşadığı süreci haber yapmıştı. Güngör adına açılan 32 davanın 5’i lehte sonuçlandı. Aleyhte sonuçlananlar da istinaf mahkemelerine ve Danıştay’a taşınırken henüz karara çıkmayan birçok davası da bulunmakta. Son olarak Uzman Hemşire Güngör hakkında hastane başhekimliği tarafından ‘kınama’ cezası istemiyle açılan davada Konya 3. İdare Mahkemesi, “kınama cezası verilmesinin teklif edildiği ancak davacının işlediği iddia edilen eyleme açıkça yer verilmediği, dolayısıyla hangi tarihteki hangi eylem nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırıldığının da anlaşılmadığı haliyle davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi, bu işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemi yönleriyle hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldı”  şeklinde karar verildi. İç hastalıkları hemşireliği, evde bakım hemşireliği ve psikiyatri hemşireliği ana bilim dallarında uzman, acil ve  yoğun bakım gibi çok sayıda alanda sertifika sahibi, iç hastalıkları hemşireliğinde doktora eğitimine devam eden, felsefe eğitimi gören  evli ve bir çocuk annesi Uzman Hemşire Canan Güngör’ün adalet arayışı devam ediyor. Uzman Hemşirenin davacı olduğu konularda mahkemelerin lehte aldıkları kararların, kamuda yaşanan ve yargıya yansıyan ‘mobbing’ davasında da emsal teşkil etmesi umut ediliyor.

 

Sistematik Mobbing İddiası!

Konya Şehir Hastanesi’nde Covid-19 Pandemisi döneminde 2020 yılında çalışmaya başlayan, çalışmaya başladıktan sonra iki yıl süresince hastanede sistematik olarak mobbinge uğradığı gerekçesiyle hastaneye 32 dava açan uzman hemşirenin adalet arayışı devam ediyor.

  Polis Eşi Hemşirenin Kurumlar Arası Geçiş Zaferi

Türk Hemşireler Derneği ve Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) Konya İl Temsilcisi olan Uzman Hemşire Canan Güngör, hastaneye açtığı mobbing davalarından lehte sonuçlar alınıyor.

BSHA, Şubat ayında Uzman Hemşire Canan Güngör adına mobbinge uğradığı iddiasıyla HEP-SEN Genel Merkezi’nin Anayasa Mahkemesi’ne 22.12.2022 tarihli başvurusunu, ‘Mobbinge Uğradığını Öne Süren Hemşire AYM’ye Başvurdu’ haberiyle kamuoyuyla paylaşmıştı. HEP-SEN Genel Merkezi, Hemşire Güngör’ün Konya Şehir Hastanesi’nde hakkında açılan soruşturmalar neticesinde aldığı kınama, uyarı cezaları, haksız görevlendirmeler, habersiz tayin, sürgünler ve maaş kesinti cezalarına karşı açtığı mobbing iddialarını içeren dava dosyalarını AYM’ye sunmuştu.

Başhekimlik ve Valiliğin Disiplin Cezası Olarak Verdiği Uyarma ve Kınama Cezası İstemi Hukuka Aykırı Bulundu!

Uzman Hemşire Güngör adına HEP-SEN tarafından Konya 3. İdare Mahkemesi’ne açılan davada, Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde hemşire olarak görev yaptığı döneme ilişkin hakkında yapılan soruşturma neticesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/B maddesi uyarınca verilen kınama cezasının iptaline karşı açtığı davada mahkeme sonuçlandı. Mahkeme, Uzman Hemşire Canan Güngör’e Başhekimlik tarafından verilen kınama ve disiplin cezasına ilişkin mahkeme kararında, “disiplin cezası verilebilmesi için kusurlu halin tespitinden sonra yasal süreler içerisinde ilgili memur hakkında tarafsız bir soruşturmacı görevlendirilerek disiplin soruşturması açılması, söz konusu soruşturmada memurun lehe ve aleyhine olan tüm delillerin toplanarak ekleriyle birlikte bir soruşturma raporunun oluşturulması ve böylece memurun hangi fiili nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde işlediğinin somut hukuken kabul edilebilir delillerle şüpheye yer verilmeyecek şekilde ortaya konularak yetkili disiplin amiri ve disiplin kurulu tarafından bir disiplin cezası verilmesi gerekmektedir” cümleleri yer aldı. Söz konusu hastane tarafından Uzman Hemşire Canan Güngör’e kınama cezası verilmesine ilişkin mahkeme, ‘muhakkın tarafından hazırlanan soruşturma raporu sonrasında disiplin amirince davacıdan istenen savunma istem yazısında, davacı Güngör’e kınama cezası verilmesinin teklif edildiği ancak davacının işlediği iddia edilen eyleme açıkça yer verilmediği, dolayısıyla hangi tarihteki hangi eylem nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırıldığının da anlaşılmadığı haliyle davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi bu işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemi yönleriyle hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldı.

  Sağlık Sendikaları SABİM Çatısı Altında Tek Ses Tek Nefes Olacak

 

canan güngör

(BSHA-Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)