Hekim Göçünde 2023 Tahmini: 4 Bin!

Fahrettin Koca "85 Bin Sağlık Personelinin 42.500'Ünün Atamasını Şimdi Yapıyoruz"

Türkiye’de yurt dışına göç eden meslek grupları içerisinde ilk sırayı hekimler ve sağlık çalışanları alıyor. Hekim göçü Türkiye’nin önde gelen ciddi sorunları arasında yer alıyor. Türk Tabipler Birliği (TTB), 2023 yılının ilk üç ayında yurt dışına gitmek için ‘iyi hal belgesi’ başvuru rakamlarını açıkladı.  Bu yılın ilk 3 ayında 700 hekim yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi başvurusunda bulundu. 2022 yılı ilk üç ayında 567 hekimin iyi hal belgesi başvurusunda bulunduğu belirtildi. Bilim Sağlık Haber Ajansı’nın (BSHA) edindiği bilgilere göre bu yılın ilk üç ayında; İstanbul’dan 272, Ankara’dan 82 ve İzmir’den 46 hekim iyi hal belgesi için başvurdu. Yılın ilk üç ayındaki 700 başvurunun 400’ü üç büyük kentten yapıldı.

BSHA’nın görüştüğü İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Süleyman Kaynak, TTB ve tabip odalarından iyi hal belgesi almadan da yurt dışına giden hekimlerin olduğunu bu nedenle başvuruların geçen yıla göre daha fazla olacağının tahmin edildiğini geçen yıl 3 bine yakın hekimin yurt dışına çıktığını, bu yılki sayının 4 bini aşacağını düşündüklerini, AKP hükümetinin devamlılığı halinde hekim göçünde çok yüksek rakamlar olacağını, patlama yaşanabileceğini söyledi. 

ttb hekim göçü
Hekim Göçünde 2023 Tahmini: 4 Bin!

Başvuruların Yarıdan Fazlası 3 Büyük Kentten

TTB, 2023 yılının ilk 3 ayında yurt dışına gitmek için ‘iyi hal belgesi’ almak üzere 700 hekimin başvurduğunu açıkladı. BSHA’nın edindiği bilgilere göre; 700 başvurunun; 272’si İstanbul, 82’si Ankara ve 46’si İzmir’den yapıldı. Buna göre üç büyük kentten toplam 400 başvuru yapıldı. TTB, “deprem bölgesinde görev alan hekimler başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızı tüketen ağır, güvensiz ve güvencesiz çalışma koşulları sona erdirilmelidir” açıklamasında bulundu. 

2023 Tahmini: 4 Binden Fazla Hekim Gider!

2022 yılında Türkiye’den 3 bine yakın hekimin yurt dışına giderek, ülkeyi terk ettiği belirtilirken, bu rakamın bu yıl 4 bini geçmesi tahmin ediliyor. Peki hekimler neden gidiyor? İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Süleyman Kaynak, BSHA’nın sorularını yanıtlayarak hekimlerin yurt dışına gitme nedenlerine ilişkin açıklama yaptı. Kaynak, özellikle genç hekimlerden gidişlerin daha fazla olmasına dikkat çekerek, “2022 yılında 3 bine yakın hekim yurt dışına gitti. TTB’nin açıkladığı 2023 yılı iyi hal belgesi başvuru rakamlarını dikkate alırsak, TTB ve tabip odalarından iyi hal belgesi almadan da yurt dışına giden hekimlerin olduğunu da hesaba katarsak geçen yıla göre hekim göçünde artışın daha fazla olacağını söyleyebiliriz. 2023 yılı ilk üç ayında 700 hekim başvuruda bulunmuş, buradan da hareketle bu yıl 4 binden fazla hekimin yurt dışına göç edeceğini tahmin ediyoruz. Seçim sürecindeyiz, mevcut hükümetin devamı halinde hekim göçü katlanarak artacaktır” dedi. 

  İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Açılışı Yine Ertelendi Mi ? 

Hekimler ‘Meslekten Men’ Riski ve Şiddet Sarmalında! 

AKP milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve meclis Sağlık Komisyonunda görüşülen 38 Maddelik Torba Yasa Tasarısının, hekimlik mesleğine ilişkin meslekten uzaklaştırma, men gibi başlıca konuları içeren maddeler geri çekildi. Geçtiğimiz hafta TTB, tabip odaları ve hekimlik sendikaları tarafından büyük tepki toplayan yasa teklifi gündeminin, doktorların üzerindeki tedirginliği ve değersizlik duygusunu daha da fazlalaştırdığını söyleyen Süleyman Kaynak, “Malpraktis alanındaki düzenlemeler yetersizken, bir de geçtiğimiz hafta hükümet tarafından meclise sunulan bir kanun teklifinde doktorların meslekten uzaklaştırma ve men edilmesi konusu gündeme geldi. Komisyonda geri çekilen maddenin, bu maddeleri içeren bir yasa teklifinin meclise sunulmuş olması dahi kabul edilemez. Doktorlar ‘bir eksikliğin bir hatan olursa seni meslekten men ederim’ tehdidi altında. Türkiye’de pratik olarak hekimlik yapma imkanı ortadan kaldırılmak isteniyor” değerlendirmesinde bulundu.  (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)