Anayasa Mahkemesi’nin Ek Ödeme Kararı

İAnayasa Mahkemesi Döner Sermaye Ek Ödemesi hakkında karar verdi. Türk Tabipler Birliği, karar hakkında açıklama yaptı. 

Anayasa Mahkemesi Döner Sermaye Ek Ödemesi hakkında karar verdi. Türk Tabipler Birliği, karar hakkında açıklama yaptı.

Türk Tabipler Birliği tarafından Ek Ödemeler konusunda şu açıklama yapıldı, “Sağlık emekçilerinin döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödemelerle ilgili olarak 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yapılan 7411 sayılı kanun değişikliği, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 7411 sayılı kanunla 209 sayılı kanunun 5. maddesinin 3. cümlesi şu şekilde düzenlenmişti: “Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı, usul ve esasları ile inceleme heyetlerinin yapısı, çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

Ek Ödeme Sistemi Tamamen Değiştirilmeli

“Anayasa Mahkemesi bu maddenin “disiplin durumu” ve “yönetmelikle” ibarelerini iptal etti. Kararın gerekçesinde, kamu emekçilerinin gelirlerine ilişkin düzenlemenin mülkiyet hakkıyla ilgili olduğu, böyle bir düzenlemenin yasayla yapılması gerektiği, düzenlemenin yönetmeliğe bırakılmasının Anayasa’ya aykırı olduğu ve müdahale ölçütlerinin belirlenmediği vurgulandı. Bu iptal kararıyla birlikte düzenlemenin geriye kalan kısmının da uygulanabilirliği ortadan kalktı. Bu gelişme öncesinde Türk Tabipleri Birliği, ek ödeme sisteminin tamamen değiştirilmesi gerektiğini savunarak, sağlık emekçilerinin insanca, adil ve emeklilik haklarına yansıyan tek bir ödeme taleplerini vurgulamıştı. Anayasa Mahkemesi’nin bu iptal kararı, yasanın Anayasa’ya aykırı hükümlerini tespit ederek, tüm ilgili kurumların ve yargı mercilerinin bu karara göre hareket etmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla Danıştay’ın, Anayasa Mahkemesi kararını dikkate alarak, Anayasa’ya aykırı hükümlerin yürütmesini durdurma yoluna gitmesi beklenmektedir. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

  HEP-SEN : “Memur Enflasyon Oranının 12 Puan Altında Kaldı”