Rehber Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Müjdesi

Rehber Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Müjdesi

Rehber öğretmenlere Artırımlı Ek Ders Ücreti hakkında verilen olumlu kararın kesinleştiği bildirildi.

Türk Eğitim Sen tarafından Rehber Öğretmenlerin Artırımlı Ek Ders Ücretleri konusunda şu açıklama yapıldı, “Sendikamız üyesi adına, yüksek lisans mezunu olmasına rağmen artırımlı ek ders ücreti ödenmemesi ile ilgili açtığımız davada; Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 2023/903 E., 2023/1937 K. sayılı ve 27.10.2023 tarihli kararında, “…yaptığı işin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka deyişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan davacı yönünden; fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, dolayısıyla lisans sonrası kendilerini geliştirmeleri, mesleki hayatlarına katkı sağlayabilmeleri adına yüksek lisans, doktora yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödenmesi gerektiği sonucuna varılmakla, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan Anayasa’nın 125. maddesi gereği hukuka aykırılığı tespit edilen dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanarak faiziyle davacıya ödenmesi gerekmektedir.” denilerek, dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı zararların tazmini isteminin kabulüne, davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı zararlarının idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, karar verilmişti. Davalı idarenin karara karşı yapmış olduğu istinaf başvurusu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’nin 2023/3145 E., 2024/1320 K. sayılı ve 18.04.2024 tarihli kararı ile kesin olmak üzere oybirliği ile reddedilmiş ve mahkeme kararı kesinleşmiştir” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

  LGS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı (LGS Ne Zaman?)