DSÖ : “Suriye’de Sağlık Alarm Veriyor”

DSÖ : “Suriye’de Sağlık Alarm Veriyor”

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Hanan Balkhy, Suriye’nin sağlık altyapısı ve Dünya Sağlık Örgütünün bölgedeki çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

Şam’da üst düzey Suriyeli yetkililer, kilit bağışçılar ile görüştüğünü anlatan Balkhy, “Sağlık çalışanları ve hastalarla konuşmak ve ülkede sağlığın nasıl ve ne ölçüde etkilendiğini ilk elden görmek için Humus, Hama ve Halep valiliklerini de ziyaret ettim. Suriye halkının ve insani operasyonlarımızın karşı karşıya olduğu karmaşıklıklar ve zorluklar hakkında daha derin bir anlayışa sahip olduğum için büyük endişe duyuyorum. İhtiyaç sahibi insan sayısı şaşırtıcı ve ülkenin birçok yerinde kritik güvenlik açıkları mevcut. Zaten felaket olan bu durumu daha da kötüleştiren, bölgedeki siyasi gerilimlerin artması, Suriye’de daha da tırmanma riski taşıyor” dedi. 

Suriye’de Sağlık Alarm Veriyor 

Ülkenin sosyoekonomik durumu, devam eden güvensizlik, iklim değişikliği, çevresel riskler, yerinden edilme, yoksulluk ve gıda güvensizliği nedeniyle hızla kötüleştiğini anlatan DSÖ yetkilisi, “Bu faktörler sağlık sektörünün kapsamı dışında kalsa da ülke genelinde sağlıkta kırılganlıkların oluşmasına katkıda bulunuyor. Üst düzey Suriyeli yetkililerle yaptığım görüşmelerde, bu karmaşık zorlukların üstesinden gelmek için her düzeyde çok sektörlü koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladım. Kronik hastalıklar ülke genelindeki ölümlerin neredeyse yüzde 75’ini oluşturuyor” dedi.

Diyaliz Hastası ile Konuştum İlaçlarını Almaya Güçü Yetmediğini Söyledi 

“Humus’ta 40’lı yaşlarında ve böbrek diyalizi tedavisi gören bir hastayla konuştum. Şeker hastası olduğunu ancak ilaçlarını almaya gücünün yetmediğini, düzenli takip için uzman doktor bulunmadığını anlattı” diyen Balkhy, Birçok hasta gibi o da bu ve diğer hastalıkları tedavi etmeden bırakmanın ciddi sonuçlarının farkında değildi. Diğer diyabet hastalarının kendisinin yaşadığı acıyı yaşamamasını umduğunu ifade etti. Ayrıca, ülke genelinde artan yoksulluğun ciddi bir sonucu olan, beş yaşın altındaki çocuklar ve anneler arasında artan yetersiz beslenme oranlarından da son derece endişe duyuyorum. Beş yaşın altındaki çocuklarda küresel akut yetersiz beslenme (GAM) oranları son 4 yılda üç katına çıktı ve 14 ilden beşinde bodur çocukların sayısı arttı, bazı bölgelerde felaket seviyeleri yaşandı.

  DSÖ'den M Çiçeği Virüsü Uyarısı!

Suriye, 7,2 milyondan fazla insanın ülke içinde yerinden edilmesiyle dünyadaki en büyük yerinden edilme krizlerinden biri olmaya devam ediyor. Uzun süren çatışmalar ve Şubat 2023’te yaşanan trajik deprem sonucunda Halep halkı oldukça zorlu yaşam koşullarına katlanıyor. Elektrik eksikliği, ısıtma ve pişirme konusunda yenilikçi ancak güvensiz yaklaşımlara yol açarak, özellikle çocuklar için yangın ve ev yanıkları riskini artırdı.

Ülke genelinde aşırı kalabalık yaşam koşulları ve temiz suya ve uygun sanitasyona sınırlı erişim, kolera salgınları, ciddi akut solunum yolu enfeksiyonları, kızamık, bit ve uyuz son iki yıldır ülke genelinde düzenli olarak rapor ediliyor.

Bu korkunç tablo karşısında Suriye’nin sağlık sistemi son derece kırılgan olmaya devam ediyor. Hastanelerin yalnızca yüzde 65’i ve birinci basamak sağlık merkezlerinin yüzde 62’si tam olarak faaliyet gösteriyor ve temel ilaç ve tıbbi ekipman konusunda ciddi eksiklikler var. En endişe verici olanı ise herhangi bir sağlık sisteminin omurgasını oluşturan sağlık iş gücünün neredeyse yarısının ülkeyi terk etmiş olmasıdır. Nitelikli sağlık iş gücünü korumak ve Suriye’de ve Bölge genelinde yeterli tıbbi malzemeyi sağlamak temel önceliklerden biridir.

DSÖ ve ortaklarının sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve iyileştirmek için yaptığı sağlam çalışmalara rağmen, sağlık hizmetlerine erişim sınırlı kalıyor. Al-Hol kampındaki durumdan son derece endişeliyim. 9 Mayıs’tan bu yana kamp yönetimi, finansman sıkıntısının DSÖ’yü tıbbi sevkleri durdurmaya zorlaması üzerine DSÖ’nün erişimini iptal etti. DSÖ, sağlık ihtiyaçlarının ve halk sağlığı risklerinin çok büyük olduğu kamptaki ana sağlık sağlayıcılarından biri olarak hizmet veriyor. Kamu sağlığı görevimizi yerine getirebilmemiz için, kamptaki insanlara sınırsız erişimimiz insani ilkelere uygun şekilde yeniden tesis edilmelidir. Kamptaki çalışmalarımız aynı zamanda sağlık sektörünün koordinasyonunu, rutin aşılamanın desteklenmesini ve hastalık gözetimi ve müdahale faaliyetlerinin yürütülmesini de kapsıyor.

  Elektrikli Skuter Güvenli Mi ?

Beş günlük ziyaretim boyunca Suriye’ye sağlanan insani yardım fonunun azalması, merkezi ve rahatsız edici bir endişe kaynağıydı. Şam’daki kilit bağışçılarla konuştuğumuzda onların boşlukların ve ihtiyaçların boyutunun tamamen farkında oldukları açıktı. Ancak, rekabet halindeki bölgesel ve küresel öncelikler nedeniyle bunların kısıtlandığı da açıktı.

İnsani yardım kuruluşları olarak çoğu zaman kendimizi en kritik, hayat kurtaran faaliyetlerimize bile öncelik vermek zorunda buluyoruz; bazen operasyonları önemli ölçüde küçültmek için zorlu kararlar alıyoruz (örneğin Suriye’nin kuzeydoğusunda yerlerinden edilmiş insanları barındıran kamplardan acil hastane sevkleri gibi), yetersiz koşullar nedeniyle. kaynaklar. Sınırlı finansmanın olduğu bu zorlu ortamda, çok sektörlü insani ihtiyaç değerlendirmesiyle desteklenen mevcut insani müdahale operasyonlarımızın kapsamlı bir incelemesi, en kritik ihtiyaçları daha iyi belirlememize ve kaynakları buna göre tahsis etmemize olanak sağlayacaktır.

Suriyeli yetkililerle yaptığım görüşmelerde, öncelikli müdahale planlamasına bilgi sağlamak ve sınırlı kaynakların en acil insani ihtiyaçları karşılamak için etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için güncel sağlık verilerinin elde edilmesinin aciliyetini vurguladım. Ayrıca insani yardım ortaklarına, çabaları önceliklendirmek ve ortak çalışmamızın etkisini en üst düzeye çıkarmak için BM Suriye Ülke Ekibi (UNCT) içindeki güçlü işbirliklerini geliştirmenin önemini vurguladım.

On yılı aşkın bir süredir devam eden savaşa ve Suriye halkının karşı karşıya olduğu çok katmanlı baskılara rağmen onların dayanıklılığı ve kararlılığı dikkat çekicidir. DSÖ onları destekleme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Nüfusun sağlığına yatırım yapılmaması, yalnızca ülkedeki istikrarsızlığı derinleştirecek ve bölgesel ve küresel güvenliğe tehdit oluşturacaktır. Bunun olmasına izin verilemez. Ziyaretimin ardından, daha fazla uluslararası desteği savunmak ve bu karmaşık zorlukların üstesinden gelmek için DSÖ’nün teknik uzmanlığını güçlendirmek konusunda artık her zamankinden daha kararlıyım. Çok fazla hayat tehlikede ve harekete geçmemenin maliyeti çok yüksek. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 

  Türkiye Termal Turizminde Dünyanın Merkezi Olur