Özel Eğitim Öğretmenleri Desteklenmeli !

Özel Eğitim Öğretmenleri Türkiye'de çok zor koşullarda çalışıyor. CHP'li Vekil Dr. Aylin Yaman, özel eğitim öğretmenlerin ve gölge öğretmenlerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. 

Özel Eğitim Öğretmenleri Türkiye’de çok zor koşullarda çalışıyor. CHP’li Vekil Dr. Aylin Yaman, özel eğitim öğretmenlerin ve gölge öğretmenlerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Meclis’te özel gereksinimli öğrencilerin öğretmenlerini misafir ettiğini belirterek, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. CHP’li Yaman açıklamasında 2005 yılında yürürlüğe giren, 5378 sayılı Engelliler hakkında Kanun, özellikle eğitim alanında fırsat eşitliğine vurgu yaparak, engelli bireyin eğitim hakkından mahrum bırakılamayacağı hükmünü getirmiştir değerlendirmesinde bulundu ve “mevzuat, eğitimde hem kalitenin, hem de eşitlikçi bir anlayışın bulunması gerektiğinin altını çizmekle birlikte, engellilerin, ülkemizde, eğitim hakkından eşit koşullarda yararlandığını söylemek maalesef mümkün değildir” diye konuştu.

Bedensel Engele Uygun Olmayan Okul Altyapıları Mevcut

Dr. Aylin Yaman özel eğitim öğretmenlerinin önemine ve özelliklerine değindiği konuşmasında, şu ifadelere yer veri, “Bugün bizimle beraber olan çok değerli misafirlerimiz, özel gereksinimli bireylerin eğitimini gerçekleştiren eğitmenlerimizdir. Duygusal ve fiziksel olarak desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenme ihtiyacını sağlayan, her öğrencinin yeteneklerini keşfetmesi ve geliştirmesi için çabalayan, ebeveynlerle sürekli iletişim kurarak her türlü desteği sağlamak için uğraşan eğitimcilerimizdir. Öğretmenlik mesleği, hiç şüphesiz fedakarlık isteyen, duygusal yönden yıpratıcı bir meslek iken, özel eğitim öğretmenlerinin yıpranma düzeyi ve duygusal tükenmişliği biraz daha fazla gözlenmektedir” dedi. Yaman; özel eğitim öğretmenlerinin sorunlarına dikkat çektiği konuşmasında, “Özel Eğitim Öğretmenleri; okul olanaklarından kaynaklanan sorunlarla, bedensel engele uygun olmayan okul altyapılarıyla, araç-gereç eksiklikleri, personel yetersizliği, resim-müzik-spor odası olmaması gibi imkansızlıklarla, uygulama kopukluklarıyla ve her öğrencinin durumunun farklı bir uygulama gerektirmesinin getirdiği hassas durumlarla da mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar” diye konuştu.

  Çanakkale Orman Yangını Raporu Yayımlandı !

Gölge Öğretmen Kavramı Çok Değerlidir

Öğretmenlerimize tüm bu konularda en büyük desteği okul yöneticileri ile merkezi idarenin vermesi gerektiğinin altını çizen CHP’li Yaman, “öğretmenlerimize, mutlaka olumlu bir okul iklimi oluşturma, ailelere destek, kaynak sağlama gibi destekler, öncelikle okul yöneticilerince sağlanmalıdır. Okul yöneticilerinde de liyakate dayalı atamalara özen göstermelidir, zira liyakate dayalı olmayan siyasi atamalar, öğretmenler üzerinde ekstra ciddi baskılara neden olmaktadır. Ayrıca gölge öğretmen kavramı, bu grupta oldukça değerlidir. Kaynaştırma eğitiminde kolaylaştırıcı olan, özel eğitimli gölge öğretmenler, öğretmenlerin ve öğrencilerin uyumunu kolaylaştırmakta, aileleri rahatlatmaktadırlar. Mutlaka ailelere ücret yükü olmadan, kadrolu olarak atanmalı ve mutlaka özel eğitime tabi tutulmalılardır” diye konuştu.

Kamuda Ücretli, Sözleşmeli ve Kadrolu Öğretmenlik Ayrımına Son Verilmeli

Özel eğitim öğretmenlerimizin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği basın toplantısının sonunda CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, “tüm öğretmenlerimizin gününü gönülden kutluyor, çocuklarımız ve gençlerimizin yolunu ve ufkunu açan; büyük fedakarlıklarla, maddi/manevi her türlü zorluğa göğüs gererek çocuklarımıza en iyi eğitimi sunan tüm öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Son bir nokta olarak, tüm bunların yanı sıra, kamuda, ücretli, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlik kavramları, öğretmenlerimizin iş barışını bozmakta, mutlaka bu ayrıma son verilmelidir. Öğretmenlerimizin tamamı kadroya geçirilmeli ve özlük hakları yeniden düzenlenmelidir” dedi. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)