DSÖ: “Hemşireler Ağır İş Yükü, Düşük Ücret ile Karşı Karşıyadır”

DSÖ: “Hemşireler Ağır İş Yükü, Düşük Ücret ile Karşı Karşıyadır”

International Day for nurses and midwives 2024

Kahire, Mısır – Hemşireler ve ebeler, DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki çoğu ülkede sağlık iş gücünün yarısından fazlasını oluşturuyor.

Dünya Sağlık Örgütü Hemşireler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Bugün, 2024 Uluslararası Hemşireler Günü’nü kutlarken, aynı zamanda Bölge’deki hemşirelerin karşılaştığı pek çok zorluğu da değerlendiriyoruz. Son on yılda Bölge’deki çoğu ülkede hemşire ve ebe yoğunluğu artmamış, hemşire ve ebelerin doktorlara oranı azalmıştır. Mevcut üretim seviyelerinin ve istihdam kapasitelerinin korunması halinde bu eğilimlerin devam etmesi muhtemeldir. Hemşireler ve ebeler zorlu çalışma koşulları, düşük ücretler, ağır iş yükleri ve sınırlı kariyer fırsatlarıyla karşı karşıyadır. Tüm bu faktörler, bu sağlık çalışanlarının küresel ve bölgesel eksikliğinin artmasına yardımcı oluyor. Kadın işgücü sıklıkla cinsiyet ayrımcılığıyla ve işyerinde cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere güvenlik ve emniyetlerine yönelik tehditlerle karşı karşıya kalıyor.

“Bölge genelinde ortalama olarak her 10.000 kişiye yalnızca 16,5 hemşire ve ebe düşerken, küresel ortalamada 10.000 nüfus başına 39,4 hemşire ve ebe bulunuyor. Bazı ülkelerde bu rakam tek haneye düşüyor. Mevcut eğilimler devam ederse 2030 yılına kadar Bölgemizde 1,2 milyon hemşire açığı yaşanacak. Bu, Bölgedeki her ülkeyi etkileyecektir” diye açıkladı DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Hanan Balkhy.

DSÖ, hem ülke düzeyinde hem de Bölge genelinde etkili eylemi desteklemeye kararlıdır. Bugüne kadar Bölge’de hemşirelik ve ebelik işgücünün güçlendirilmesine yönelik ilerleme, bu sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklara çözüm bulmaya yönelik taahhütlere ve devam eden çabalara rağmen istenen hıza ulaşmadı. Örneğin, Ekim 2023’te, DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Komitesi’nin 70. oturumunda, DSÖ Üye Devletleri, sağlık işgücünün güçlendirilmesi için hızlandırılmış eylem çağrısında bulundu.

  TTB Seçimleri Tamamlandı, Sıra Görev Dağılımında

Artık yeni Bölge Direktörü, DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi’nin üç amiral gemisi girişiminden biri olarak sağlık iş gücüne odaklanarak bu gündemi ileriye taşımayı taahhüt etmiştir.

Sağlık iş gücüne yatırım, sürdürülebilir kalkınmada ilerleme için bir katalizördür. Hemşireler ve ebeler sağlık hizmetlerinin temel taşıdır; anne sağlığından acil müdahaleye kadar hayati önem taşıyan hizmetleri sağlar ve birinci basamak sağlık hizmetlerini yönlendirir. Sağlık politikalarını ve sağlık sistemlerini şekillendirmede çok önemlidirler. Sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim ve istihdama daha fazla yatırım yapılması çok önemlidir.

Hükümetler, hemşireleri ve ebeleri güçlendirerek kadınların işgücüne katılımını artırıyor çünkü hemşire ve ebelerin çoğu kadındır ve daha fazla kadının ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmaktadır. Sonuçta, bu sağlık çalışanlarının sağlamaya yardımcı olduğu gelişmiş sağlık hizmetlerine erişim, aynı zamanda tüm toplulukların ekonomik potansiyelini de serbest bırakıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Hemşireler Günü’nde, sağlık sistemlerimizin omurgası olan hemşirelerimize ve ebelerimize yatırım yapma ve onları güçlendirme yönündeki eylem çağrısını yineliyor.