Sağlık Sendikaları SABİM Çatısı Altında Tek Ses Tek Nefes Olacak

Sağlık Sendikaları SABİM Çatısı Altında Tek Ses Tek Nefes Olacak

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) 22 Temmuz günü Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel’de saat 12:00-14:00 arasında toplantı gerçekleştirecek. Gerçekleştirecekleri toplantı öncesinde SABİM basın açıklaması yayınladı.

Kısa adı SABİM olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu, 19 sendika 2 aile hekimi federasyonu olmak üzere toplam 21 STK’nın birleşimiyle kuruldu. SABİM’den yapılan yazılı açıklamada şunlar söylendi:

“Bugün burada yetkili olmasına rağmen üyelerinin hakkını arama noktasında yeterli inisiyatifi almayan sağlık sisteminin bu hale gelmesinde büyük rolü olan sendikalara karşı, sendikal mücadelenin varlığını ve önemine vurgu yapma ve sahanın beklediği umuda çare olmak üzere 21 STK bir araya geldik. Etki gücümüzü Yetkiyle taçlandırma adına bütün Hekim ve Sağlık kurum çalışanlarını, Platform paydaşlarımızdan, kendilerine yakın bulunan sendika ve derneklere üye olmaya davet ediyoruz. Platform için birlik çağrısı yapan ve Platformun sözcüsü Hekim Birliği Sendikası başta olmak üzere 21 STK bir ilki gerçekleştiriyor olmanın, heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Üyelerimize karşı gerçek anlamda sorumluluk hissetmenin bilinciyle, mevcut sorunların çözülmesi adına her alanda ortak mücadele ve güç birliği için bu büyük birlikteliği gerçekleştirdik.

 

Semih Durmuş Hemşireler Gününü Kutladı

SABİM, 19 Sendika 2 Aile Hekimi Federasyonu Olmak Üzere Toplam 21 STK’nın Birleşiminden Oluşuyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu, 19 sendika 2 aile hekimi federasyonu olmak üzere toplam 21 STK’nın birleşiminden oluşmaktadır. Kurulan birliktelik ile ortak taleplerimiz açıklanacak, yol haritası belirlenecek ve büyük kitlesel eylemselliklere başlanacaktır. Taleplerimizi dile getirme amaçlı ilk iş bırakma eylemimiz, toplu görüşme sözleşme görüşmelerinin başlayacağı 1 ve 2 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşecektir. Hekimler, sağlık kurum çalışanları, ebe hemşireler tıbbi Sekreterler teknisyen teknikerler GİH YHS THS sağlık ve sosyal hizmet çalışanının mevcut sistem içerisinde hizmet sunabilecek tahammülü kalmamıştır. Her iş bırakma eylemlerimizde olduğu gibi poliklinik hizmeti gibi elektif hizmetler verilmeyecek ancak acil durumlar iş bırakma eyleminden muaf tutulacaktır.

  Timoma Hastalığının Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

Sağlık Sisteminde Kaliteli Hizmet

Sağlık sisteminde kaliteli hizmet sunumu için yeterli zamana, yeterli ücrete ve hak edilen saygınlığı görmeye ihtiyacı vardır. 3-5 dk.  muayene süreleri ile sürdürülmeye çalışılan bu sistemle hastalar iyileşememekte, tahlil ve tetkiklere yüklenilmekte, defansif tıp gelişmekte ve hastaların iyileşerek sistem dışına çıkması sağlanamadığından, sürekli sistem içerisinde kalmaya zorlanarak, gereksiz yoğunluk oluşturmaktadır. Aşırı yoğunluk ve baskı temelinde inşa edilmiş bu gereksiz, anlamsız ve şiddete davetiye çıkaran kör sarmal artık sona ermelidir. İnşa edilecek ideal sağlık sistemi için 15-20 dakikalık muayene süreleri esas alınmalı ve “Hakkıyla Görev” bilinciyle hareket edilmelidir. Aile hekimliğinde tarama ve izlemler gibi koruyucu odaklı sağlık hizmetlerine yoğunlaşılmalıdır. Cari ödeme yetersizliği sebebiyle aile hekimliği sistemi, sekteye uğrama tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yine yetersiz ücretler sebebiyle ASM’lerde görev alan sağlık çalışanları TSM’leri tercihi etmeye başlamıştır.

Ücret Artışı

Mevcut şartlarda ülkemizin içerisinde bulunduğu enflasyonist ortam sebebiyle yapılacak her türlü ücret artışının yetersizliği ise aşikardır. Bu sebeple insanca yaşam için maaş alt sınırı, yoksulluk sınırı olmalıdır. En düşük sağlık kurum çalışanı yoksulluk sınırı üzerinde, en düşük Hekim maaşı ise bu sınırın en az 3 katı olmalıdır. Eğitim liyakat ön planda olmalıdır. Şiddetle ilgili oluşan vakalarda etkili ve caydırıcı yol ve yöntemler belirlenmeli ve pratikte uygulanmalıdır. Sağlık sisteminin yeniden inşası hekimler ve sağlık kurum çalışanlarına duyulacak saygı ve sevgi inşasıyla mümkün olacaktır. Artık hem yitirilen saygınlığın yeniden iadesi hem de yetersiz ücretlerin yoksulluk sınırı baz alınarak belirlenmesinde alınan eğitimin hakkına göre uygulamaya geçilmesi esas ilke olmalıdır. Aksi takdirde bu gelir adaletsizliğinin olduğu yerde kimse meşakkatli eğitim sürecine göğüs germeyecek, ileride sağlık hizmeti verecek kadrolar yetişmeyecek ve sağlık hizmeti alabilme imkanı kalmayacaktır.

  Hekim Göçünde 6 Aylık Bilanço: 1361 Kişi Gitmek İçin Başvurdu!

Fazla Mesai

Fazla mesai saatleri için isçilere, uzman hekimin 2.5 katı hemşire, sağlık kurum çalışanının 4 katı ödeme yapılıyor olması durumun vehametini göstermektedir. Dikey hiyerarşik ücret ödemesi için gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. Bütün bu değinilen durumların değişebilmesi adına güçlü birliktelik şarttır ve bugün itibariyle bu platform bu birlikteliği sağlamıştır. Ülkemizdeki tüm hizmet kollarının da aynı birlikteliği sağlanması, memur maaşlarında istenilen oranda artışın gerçekleşebilmesi adına elzem bir durum olarak değerlendirilmektedir.

Bu sebeplerle

* Şiddet

* Mali Haklar

* Özlük Hakları

* Çalışma Koşulları ve

* Liyakat

şeklindeki 5 temel başlık altında, temel ortak taleplerimiz belirlenmiştir.

Eylemsellik takvimi ortak belirlenecek ve bundan sonraki süreçlerde gerekli her türlü eylemsellikte birlikte hareket edilecektir. Toplu sözleşme taleplerinin beklentileri karşılamaması, gerekli ücret düzenlemelerinin yapılmaması, kötü çalışma koşullarının ortadan kaldırılmaması ve şiddetin önlenmemesi halinde, birliktelik sayesinde mevcut yaşanan sıkıntılara daha güçlü itiraz edilecektir.

Sahada görev yapan ve çalışan tüm Hekim ve sağlık kurum çalışanlarına bu birlikteliği önemsemelerini üye olarak güç vermelerini bekliyor etkili olan bu birlikteliğe yetkininde verilmesi dahilinde mevcut sorunların çözüleceğinin müjdesini veriyoruz.

Hemşirelerden Başhekime Suç Duyurusu ! 

Yetkili Ama Etkisiz Sendikalar

Yetkili ama etkisiz sendikalarda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza bu zulme ortak olmama adına tepkilerini göstermelerini bekliyor başlatılan bu onurlu mücadele de yer alma adına aramıza davet ediyoruz.

Ülkemizde oluşacak ideal sağlık sisteminin en büyük destekçisi olan bizler hastalarımızın nitelikli tedavi olma ve iyileşme hakkını savunduğunuzun hastalarımızca bilinmesini arzu ediyoruz.

Pandemide ve her türlü zorlu şartlarda hastalarımıza verdiğimiz fedakarca hizmetin unutulmamasını bekliyoruz.

Nitelikli sağlık hizmeti oluşumu için verilecek bu mücadelede sadece kendimiz için değil hastalarımız içinde mücadele ettiğimizin bilinciyle tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz.

Türkiye kamuoyuna en içten sevgi ve saygılarımızla…

  Siyasi Hemşire Atamaları Hasta Güvenliğini Tehdit Ediyor!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu.”(BSHA-Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)