Kamu Birliği Konfederasyonu Kuruldu

Kamu çalışanları konfederasyonları arasına bir yenisi eklendi. 6 farklı iş kolundaki bağımsız sendikaların birleşmesiyle yaklaşık 100 bin kamu çalışanı üyesi olan Kamu Birliği Konfederasyonu (KAMU BİR) kuruluşunu ilan etti.   Kuruluşlarını Cumhuriyetin 100’üncü yılına ithaf eden Kamu Birliği Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı Osman Kaya, konfederasyon genel merkezinde basın açıklaması düzenledi. Kaya, “İnsanlık tarihine bakıldığında görülecektir ki ihtiyaç duyulmayan hiçbir şey doğmamış, ihtiyaç duyulan ise tüm zorluklara rağmen ortaya çıkmıştır. Bizler, kamu çalışanları olarak, uzun yıllar sendikal mücadelede kamu çalışanlarını tam anlamıyla temsil edecek sendikalara ihtiyaç duyduk. Bu ihtiyaç kamuda bağımsız ve ilkeli sendikal mücadele verenleri bir araya getirdi. Gerek sendikalar kanununun genel toplu sözleşme için konfederasyonlar bazında temsil araması ve gerekse kitlelerin gücünün daha etkin kullanılabilmesi için bağımsız ve ilkeli bir sendikal mücadele ortaya koyan altı sendikanın yönetimleri bir araya gelerek kamu çalışanlarının beklentileri doğrultusunda bir konfederasyon oluşturmak için ilk adımı attık” ifadelerini kullandı.   Kaya, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:  “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, yaklaşık yüz bin kamu çalışanı ile, Türkiye’nin en genç, en dinamik, en üretken konfederasyonu, Kamu Birliği Konfederasyonun kuruluşunu ilan etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Sağlık ve Sosyal Hizmetler kolunda; Genç Sağlık Sendikası, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri kolunda; Adalet Sen, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda; Genç Eğitim Sen, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda; Diva Sen, Yerel Yönetim Hizmetleri Kolunda; Genç Belediye Sen ve Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri kolunda; Adil Haber Sen Bir araya gelerek Kamu Birliği Konfederasyonu’nu kurduk. Bağımsız olarak kurulan ve temel ilkeleri tam bağımsız sendikacılık olan bu altı sendika, bir araya gelerek kamu çalışanlarının ihtiyaç ve özlem duyduğu sendikal mücadeleyi başlatmıştır. Kamu Birliği Konfederasyonu; tam bağımsız, ideolojilerden ve siyasetten arı, gücünü anayasa, kanunlar ve üyelerinden alan, yalnızca üyelerinin ve kamu çalışanlarının talep ve beklentileri doğrultusunda hareket eden, şahsi menfaatleri elinin tersiyle iten, kişiler üzerinden değil ilkeler üzerinden bir sendikal mücadele anlayışıyla doğmuştur” dedi.    “Kamu Birliği Konfederasyonu, belirli ilkeler ışığında kurulmuş olup, bu ilkeler; hukukun üstünlüğü, adalet, liyakat, objektif kriterler, evrensel insan hakları, etik değerler, şeffaflık ve hesap verilebilirlik, yenilikçi ve çözüm odaklı anlayış, insan onuru ve adil ücrettir” diyen Kaya açıklamasını şöyle sürdürdü:   “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında kuruluşunu ilan ettiğimiz Kamu Birliği Konfederasyonu 29 Ekim 2023 tarihini kamu çalışanları için sendikal mücadelenin dönüm noktası olarak kabul etmekte ve bundan sonra ortaya koyacağı mücadele ile sendikalara ve sendikal mücadeleye de hak ettiği değeri kazandırmayı hedeflemektedir. Kamu Birliği Konfederasyonu olarak kamu çalışanlarının özlem duyduğu bağımsız ve tarafsız sendikal mücadele ile yıllardır çözülemeyen sorunların çözümü, kamu çalışanlarının mali-sosyal-özlük haklarının iyileştirilmesi, eğitici ve öğretici çalışmalar ile kişisel gelişimlerine destek olunması, sosyal ve kültürel etkinliklerle kamu çalışanlarının iş stresinden uzaklaşıp sosyal hayatın içinde yer almasının sağlanması, doğa ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi, sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarının sağlanması, üyelerine ve kamu çalışanlarına kreş, burs, misafirhane, otel, motel hizmetleri verilmesi, özel gereksinime ihtiyaç duyanlara destek olunması, engelli çalışanlara ve kadınlara karşı pozitif ayrımcılık yapılması amaçlanmaktadır. Hiçbir siyasi görüşü benimsemeyen ve aynı zamanda her siyasi görüşe eşit mesafede bulunan, klasik ideolojilerinden arınmış, ortak değerlerimiz olan milli ve manevi değerleri kırmızı çizgisi olarak benimsemiş, kamu çalışanlarını evrensel insan hakları şemsiyesi altında birleştirmeyi amaçlayan Kamu Birliği Konfederasyonu (KAMU BİR), tüm kamu çalışanlarına ve milletimize hayırlı olsun. Bugün kuruluşunu ilan ettiğimiz Kamu Birliği Konfederasyonuna; yukarıda belirttiğimiz ilkleri benimseyen, yani adalet isteyen, liyakat isteyen, adil ücret isteyen, insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatı isteyen tüm kamu çalışanlarını davet ediyoruz. Gelin birlik olalım… Gelin kamuda ‘BİR’ olalım… Gelin Kamu Bir’de buluşalım…”  

Kamu çalışanları konfederasyonları arasına bir yenisi eklendi. 6 farklı iş kolundaki bağımsız sendikaların birleşmesiyle yaklaşık 100 bin kamu çalışanı üyesi olan Kamu Birliği Konfederasyonu (KAMU BİR) kuruluşunu ilan etti.

Kuruluşlarını Cumhuriyetin 100’üncü yılına ithaf eden Kamu Birliği Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı Osman Kaya, konfederasyon genel merkezinde basın açıklaması düzenledi. Kaya, “İnsanlık tarihine bakıldığında görülecektir ki ihtiyaç duyulmayan hiçbir şey doğmamış, ihtiyaç duyulan ise tüm zorluklara rağmen ortaya çıkmıştır. Bizler, kamu çalışanları olarak, uzun yıllar sendikal mücadelede kamu çalışanlarını tam anlamıyla temsil edecek sendikalara ihtiyaç duyduk. Bu ihtiyaç kamuda bağımsız ve ilkeli sendikal mücadele verenleri bir araya getirdi. Gerek sendikalar kanununun genel toplu sözleşme için konfederasyonlar bazında temsil araması ve gerekse kitlelerin gücünün daha etkin kullanılabilmesi için bağımsız ve ilkeli bir sendikal mücadele ortaya koyan altı sendikanın yönetimleri bir araya gelerek kamu çalışanlarının beklentileri doğrultusunda bir konfederasyon oluşturmak için ilk adımı attık” ifadelerini kullandı.

Kaya, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, yaklaşık yüz bin kamu çalışanı ile, Türkiye’nin en genç, en dinamik, en üretken konfederasyonu, Kamu Birliği Konfederasyonun kuruluşunu ilan etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Sağlık ve Sosyal Hizmetler kolunda; Genç Sağlık Sendikası, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri kolunda; Adalet Sen, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda; Genç Eğitim Sen, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda; Diva Sen, Yerel Yönetim Hizmetleri Kolunda; Genç Belediye Sen ve Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri kolunda; Adil Haber Sen Bir araya gelerek Kamu Birliği Konfederasyonu’nu kurduk. Bağımsız olarak kurulan ve temel ilkeleri tam bağımsız sendikacılık olan bu altı sendika, bir araya gelerek kamu çalışanlarının ihtiyaç ve özlem duyduğu sendikal mücadeleyi başlatmıştır. Kamu Birliği Konfederasyonu; tam bağımsız, ideolojilerden ve siyasetten arı, gücünü anayasa, kanunlar ve üyelerinden alan, yalnızca üyelerinin ve kamu çalışanlarının talep ve beklentileri doğrultusunda hareket eden, şahsi menfaatleri elinin tersiyle iten, kişiler üzerinden değil ilkeler üzerinden bir sendikal mücadele anlayışıyla doğmuştur” dedi.

  HEP-SEN Genel Başkanı Şimşek: Yönetici Şiddeti Daha Fazla!
Kamu Birliği Konfederasyonu kuruldu
Kamu Birliği Konfederasyonu kuruldu

“Kamu Birliği Konfederasyonu, belirli ilkeler ışığında kurulmuş olup, bu ilkeler; hukukun üstünlüğü, adalet, liyakat, objektif kriterler, evrensel insan hakları, etik değerler, şeffaflık ve hesap verilebilirlik, yenilikçi ve çözüm odaklı anlayış, insan onuru ve adil ücrettir” diyen Kaya açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında kuruluşunu ilan ettiğimiz Kamu Birliği Konfederasyonu 29 Ekim 2023 tarihini kamu çalışanları için sendikal mücadelenin dönüm noktası olarak kabul etmekte ve bundan sonra ortaya koyacağı mücadele ile sendikalara ve sendikal mücadeleye de hak ettiği değeri kazandırmayı hedeflemektedir. Kamu Birliği Konfederasyonu olarak kamu çalışanlarının özlem duyduğu bağımsız ve tarafsız sendikal mücadele ile yıllardır çözülemeyen sorunların çözümü, kamu çalışanlarının mali-sosyal-özlük haklarının iyileştirilmesi, eğitici ve öğretici çalışmalar ile kişisel gelişimlerine destek olunması, sosyal ve kültürel etkinliklerle kamu çalışanlarının iş stresinden uzaklaşıp sosyal hayatın içinde yer almasının sağlanması, doğa ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi, sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarının sağlanması, üyelerine ve kamu çalışanlarına kreş, burs, misafirhane, otel, motel hizmetleri verilmesi, özel gereksinime ihtiyaç duyanlara destek olunması, engelli çalışanlara ve kadınlara karşı pozitif ayrımcılık yapılması amaçlanmaktadır. Hiçbir siyasi görüşü benimsemeyen ve aynı zamanda her siyasi görüşe eşit mesafede bulunan, klasik ideolojilerinden arınmış, ortak değerlerimiz olan milli ve manevi değerleri kırmızı çizgisi olarak benimsemiş, kamu çalışanlarını evrensel insan hakları şemsiyesi altında birleştirmeyi amaçlayan Kamu Birliği Konfederasyonu (KAMU BİR), tüm kamu çalışanlarına ve milletimize hayırlı olsun. Bugün kuruluşunu ilan ettiğimiz Kamu Birliği Konfederasyonuna; yukarıda belirttiğimiz ilkleri benimseyen, yani adalet isteyen, liyakat isteyen, adil ücret isteyen, insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatı isteyen tüm kamu çalışanlarını davet ediyoruz. Gelin birlik olalım… Gelin kamuda ‘BİR’ olalım… Gelin Kamu Bir’de buluşalım” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

  CHP'li Vekil Ali Gökçek, Okula Gönderilmeyen Çocukların Sesi Oldu!