‘Olağandışı Durumlarda Tıp Eğitimi’ Verildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, önceki dönem başkanlarından Dr. Füsun Sayek’in ölümünün 17. yıl dönümünde anma etkinliği düzenledi. Etkinliğe Dr. Füsun Sayek’in ailesi, yakınları, meslektaşları, TTB Merkez Konseyi üyeleri ve Ankara Tabip Odası yöneticileri katıldı.

Tıp Eğitiminde Temel Beceriler

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Korur Fincancı, Dr. Füsun Sayek’i anma etkinliklerinin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek konuşmasına başladı. Sayek’in kısa ömründe pek çok kişiyle öğretici ve mücadele dolu ilişkiler kurduğunu belirtti. Ayrıca, Sayek’in tıp eğitiminin kalitesini artırmak ve diğer hekimlere destek olmak için yoğun bir çaba harcadığını vurguladı. Korur Fincancı, “Bugün, bu çabanın devamını sürdürmek ve mücadeleye devam etmek, Füsun ablamızın ışığını taşımak anlamına gelmektedir” dedi. Etkinlikte daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ş. Erhan Bağcı “Olağandışı Durumlarda Tıp Eğitimi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Bağcı, çoklu krizler çağında olağandışı durumların artık norm haline geldiğini ve bunun tıp eğitimi üzerindeki etkilerini ele aldı. Dr. Füsun Sayek Etkinlikleri kapsamında, Hatay Arsuz’da yapılan etkinliklerden aktarımlar yapan Bağcı, tıp eğitiminde temel becerilerde eksiklikler, yetersizlik hissi, psikolojik dayanıklılık, iletişim ve doğru kaynaklar, süreç ve koordinasyon bilgisi, stres yönetimi gibi sorunların ortaya çıktığını belirtti. Ayrıca, bu sorunları ele alarak şu önerilerde bulundu:

 • Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nda olağandışı durumlar becerilerinin yer alması.
 • Olağandışı durumlar becerilerinin programın her seviyesine yayılması.
 • Uygulamalar, simülasyonlar, senaryolar.
 • Yasal ve etik konuların içerilmesi.
 • Uygulama rehberlerinin hazırlanması.
 • Sosyal bilimlerin eğitim sürecine dahil edilmesi.
 • Tıp öğrencilerinin olağandışı durum planlamalarında yer alması.
 • Örgütlenme becerileri.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan Program Geliştirme Atölyesi deneyimlerini de paylaşan Bağcı, olağandışı durumlar için tıp eğitimi için beş başlık altında bir izlek önerdi:

 1. Temel Kavramlar ve Yasal Mevzuat
 2. Olağandışı Öncesi Dönem
 3. Risk Değerlendirmesi ve Planlama
 4. Olağandışı Durumlar Sırasında Acil Müdahale
 5. Olağandışı Durumların Sonrası ve Psikososyal Destek
 6. Etik Konular ve Uygulamalar
  Genç Sağlık Sendikasından Filistin’e Destek Açıklaması 

Bağcı, tıp eğitiminde bu becerilerin kazandırılmasını teşvik eden önerileri sıraladı. Bu çerçevede, olağandışı durumların tıp eğitiminde daha fazla vurgulanması ve öğrencilerin bu tür durumlarla başa çıkabilme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu öneriler, tıp eğitimini daha etkili ve hazır hale getirmeyi amaçlamaktadır. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)