Genel Sağlık-İş’ten Hemşire ve Ebelere Müjdeli Haber!

Genel Sağlık-İş’ten Hemşire ve Ebelere Müjdeli Haber!

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, hemşire ve ebelerin iş yükünü hafifletecek bir hukuk kazanım hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, Burdur Devlet Hastanesi’nde görev yapan sendika üyeleri tarafından yapılan başvurularda, “eczanelerden ilaç ve tıbbi malzeme teslimi için hemşire ve ebelerin görevlendirildiği” belirtildiği, bu konudaki hukuka aykırılığın giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması için harekete geçildiği ifade edildi.

Konuyla ilgili Genel Başkan Dr. Derya Uğur şu açıklamada bulundu: “Belirtilen hukuka aykırılığın giderilmesi için öncelikle Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından, Burdur Devlet Hastanesi Başhekimliğine başvurularak “Hastanede görevli “hemşire ve ebelerin”, ilaç ve tıbbi malzeme taşınmasında ve tesliminde görevlendirilmesine ilişkin uygulamaya son verilmesi” talep edilmiştir. Söz konusu talebimizin reddedilmesi üzerine Sendikamız Hukuk Müşavirliği tarafından Isparta 2. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Isparta 2. İdare Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda verilen kararda, “Bu durumda, ilaç ve tıbbi malzeme taşınmasına ve teslimine ilişkin görevlerin eczane hizmetleri kapsamında eczacı ve eczacı teknisyenlerine ait olduğu, ancak bu personelin bulunmaması durumunda bu görevlerin hemşire ve ebeler tarafından yürütülebileceği, davalı idare bünyesinde ise başeczacı, yeterli sayıda eczacı, eczacı teknisyeni ve eczacı teknikerinin bulunduğu görülmekle, “Hastanede görevli “hemşire ve ebelerin” ilaç ve tıbbi malzeme taşınmasında ve tesliminde görevlendirilmesine ilişkin uygulamaya son verilmesi, yönetmelik hükümlerine göre hastalara verilecek ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgililere teslimi ve buna bağlı olarak ilaç ve tıbbi malzemelerin taşınması işlerini içerir bir görevlendirme şeması oluşturulması, belirtilen şemanın oluşturulması aşamasında belirtilen işlerin “eczacı ve eczacı teknisyenlerine” ait olduğuna ilişkin mevzuat hükümlerinin dikkate alınması” yönünde yapılan … tarih ve … sayılı başvurunun reddine dair Burdur Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Burdur Devlet Hastanesi Başhekimliğinin … tarih ve … sayılı işleminin reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” denilerek, hukuka aykırı uygulamanın iptaline karar verilmiştir.” 

  Türk Sağlık-Sen'nden TSK Görevlendirmeleri Hakkında Uyarı Geldi !

Hemşire ve Ebeler Artık İlaç ve Tıbbi Malzeme Tesliminde Görevlendirilmeyecek

Uğur, “Sendikamız Genel Sağlık-İş’in almış olduğu bu emsal karar doğrultusunda Burdur Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire, ebeler artık eczaneden ilaç ve tıbbi malzeme tesliminde görevlendirilmeyeceklerdir. Genel Sağlık-İş, almış olduğu bu güzel emsal kararla birlikte yine bir ilke imza atmış ve Burdur Devlet Hastanesi’ndeki “görev tanımlarına” aykırı görevlendirmenin sona ermesini sağlamıştır. Bu güzel kararı, tüm sağlık emekçilerine armağan ediyorum” dedi. (BSHA- Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)