Hemşireler Göç Yolunda, En Büyük Neden Ekonomik Kriz!

hemşire göç

Hemşire Göç Yolunda ! THD Göç Eğilimi Araştırması kapsamında 8274 hemşirenin göç eğilimi ölçüldü, yüzde 76,3’ü; 7001 kişi Türkiye’den gitmek istediğini söyledi.

Hekim göçünün yanında hemşire göçü verileri de sağlıkta büyük bir iş gücü kaybının yaşandığına, sağlıkta insan gücünün her geçen gün daha fazla kan kaybettiğine işaret ediyor. Araştırma, hemşirelerin ekonomik kriz, sağlıkta şiddet, liyakatsizlik ve siyasal problemleri gerekçe göstererek yurt dışında, ‘insanca yaşamak ve yaşatmak’ umuduyla göç ettiğini ortaya koyuyor.

hekim göçü

Bir Tek Hekimler Mi Göç Ediyor?

Türk Tabipler Birliği’nin ‘hekim göçü’ verilerini açıklamasının ardından, Türk Hemşireler Derneği’nin, Nisan ayında gerçekleştirdiği survey çalışması ‘Hemşire Göç Eğilim Araştırması’ da çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. THD’nin araştırmasına katılan hemşirelerin yüzde 76,3’ü Türkiye’de çalışmak istemiyor, kimi yurt dışından kabul almış gitmek için hazırlanıyor, kimi dil kursunda, kimi de uygun koşulları sağlamak için çabalıyor. Hemşireler Avrupa’da en çok Almanya’yı tercih ederken, Türkiye’den gitmelerindeki en büyük nedenin ‘ekonomik sorunlar’ olduğuna vurgu yapıyor. THD, araştırma verilerinden hareketle, hemşirelerin yurt dışına göçlerine çözüm bulmak, Türkiye’de kalma koşullarının sağlanması adına şöyle seslendi: “İnsanca yaşamak ve yaşatmak için tüm politika yapıcılarına işbirliği için hazır olduğumuzu hatırlatırız.” 

10 Bine Yakın Hemşirenin Göç Eğilimi Ölçüldü!

Türkiye’de çalışan sağlık çalışanları ekonomik nedenler başta olmak üzere çalışma koşulları, özlük hakları, sağlıkta şiddet gibi pek çok nedenle yurt dışına göç ediyor ve çok sayıda hemşire de yurt dışında çalışmayı amaçlayarak buna yönelik bir çaba sarf ediyor. Türkiye Hemşireler Derneği (THD), hemşirelerin yurt dışına göç etmelerine yönelik düşünce ve girişim durumları hakkında bir survey (alan) çalışması olan; ‘Hemşire Göç Eğilim Çalışması’ gerçekleştirdi. Araştırma ile 8274 hemşirenin ‘göç eğilimleri’ ölçüldü. Araştırmaya katılan hemşirelerin yüzde 76,3’ü yurtdışında çalışmak istiyor. Bu oranın içerisinde yüzde 21’i yurt dışında çalışmak için dil engelini aşmak için çabalıyor, yüzde 18’i ise yurt dışında çalışmak için gerekli şartları oluşturmaya çalıştıklarını ifade ediyor. Kısaca hemşireler Türkiye’de kalmak için uygun koşullar sağlansa da sağlanmasa da Avrupa’da Almanya başta olmak üzere, Amerika Kuzey Amerika, Asya hatta Arap ülkelerine bile gitmeye karar vermiş görünüyor. 

  Nefes Borusuna Şeker Kaçan Çocuğa Esnaftan Heimlich Manevrası

Birinci Neden Ekonomik Kriz!

Çalışmaya katılan hemşirelerden 7001’i, yüzde 55,7’si; çalışma koşulları, sağlıkta şiddet, maaş düşüklüğü ve daha birçok neden böyle devam ederse yurt dışındaki ülkelere göç etmek istediklerini belirtiyor. Araştırmaya katılan hemşirelerin yüzde 25,8’i sağlıkta şiddet nedeniyle Türkiye’den göç etmeyi planlıyor. Çalışmaya katılan katılımcıların yüzde 61,5’ini oluşturan 7100 hemşire maaşlarının iyileştirilmesi durumunda Türkiye’den gitmeyeceklerini ifade ediyor. Maaşların iyileştirilmesi konusundaki talepleri; özlük haklarının iyileştirilmesi, hemşirelik mesleğinin saygınlığının artırılması ve hemşirelerin can güvenliklerinin sağlanması konuları takip ediyor. Hemşirelerin yüzde 26,3’ü özlük haklarının iyileştirilmesini, yüzde 17’si mesleki saygınlıklarının artırılmasını ve yüzde 11,5’i de can güvenliklerinin sağlanması başlıca talepler arasında yer alıyor. 

İşte THD Göç Eğilimi Araştırması Ayrıntıları

THD tarafından gerçekleştirilen araştırmaya katılanların yüzde 77,4’ünün kadın hemşireler, (6400), yüzde 22,4’ünün erkek (1852) hemşireler oluşturdu. Katılımcıların yüzde 62,4’ünün 30 yaş üzerinde olduğunun belirtildiği araştırmada, çalışmaya katılan hemşirelerin yüzde 69,1’i lisans, yüzde 11,5’i lise mezunu, yüzde 15’i yüksek lisans, yüzde 4,2’sinin ise doktora düzeyinde oldukları belirtildi. Araştırmaya katılanların yüzde 91’i, 7 bin 531’i servisler ve yoğun bakım, özel birimlerden çalışanlardan oluştu. Bunun 5,8’i, 484 kişi ile onkoloji, hematoloji ve kemoterapi birimlerinde çalışan hemşireler takip ederken araştırmaya katılanların 3,1’ini temsil eden 259 hemşirenin de deneyimi yok olarak belirtildi. Araştırmada fikit belirten hemşirelerin yüzde 50,5’inin beş yıldan fazla iş deneyimine sahip oldukları, kalan 49,5’lik kısmının ise beş yıl ve daha az iş deneyimine sahip olduğu açıklandı. 

THD LOGO

En Çok Tercih Edilen Ülke: Almanya!

Çalışmaya katılan hemşirelerin yüzde 76,3 yurt dışında hemşirelik yapmak istediklerini belirtirken, Türkiye’de hemşirelik yapmak isteyenlerin odanı yüzde 23,7’de kaldı. Peki hemşireler daha çok hangi ülkelerde çalışmak istiyor. Yurt dışı tercihlerinde öncelikli yerler nereler? Çalışmaya katılan hemşirelerin yüzde 43’ü Avrupa ülkelerini tercih ettiklerini belirtirken, yüzde 21,6’sı Amerika ve Kuzey Amerika’yı, yüzde 15,8’inin ise İngiltere’de hemşirelik yapmak istediklerini ifade ediyor. Avrupa’da en çok çalışılmak istenen ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alıyor. Almanya’nın ardından İtalya ve Hollanda tercih ediliyor. Amerika ve Kuzey Amerika’da ise USA ve Kanada göç edilmek istenen ülkeler arasında bulunuyor. Avrupa’da ayrıca hemşirelerin tercihleri arasında İngiltere’de bulunurken, Asya ülkeleri ve Arap ülkeleri de tercihler arasında belirtiliyor.

  MEB Tekin’den 10 Kasım Mesajı

Hemşirelerde Yurt Dışı Hareketliliği!

THD Göç Eğilimi araştırmasına katılan 8 bin 274 hemşireden 6 bin 310’u Türkiye’de çalışmak istemediğini belirtiyor, Bu oran oldukça çarpıcı: Yüzde 76,3! Türkiye’de hemşire olarak çalışmak istiyorum diyenlerin oranı ise yüzde 23,7 olurken kişi olarak da bu sayı bin 964 olarak kayda geçti. Araştırmada, yurt dışına göç etmek isteyen hemşireler arasında düşünme aşamasında olanların oranının, yurt dışına gitmek için harekete geçenlerin oranından çok olduğu gözlendi. Araştırmaya katılan hemşireler arasından başvurusu kabul edilenler ve geçiş aşamasında olanların oranı 1,8, 86 kişi olarak tespit edildi. Başvuru için gerekli şartları oluşturmak için çalışanların oranı 18,7, 1374 kişi olarak belirlenirken, başvurusu reddedilenler 24 kişi olarak belirtildi. Başvuru yapıp sonucunu bekleyen 151 kişinin olduğunun gözlendiği araştırmada diğer dikkat çeken nokta ise; dil sorununu çözmek için kursa giden hemşire verileri oldu. Dil kursuna giden hemşirelerin oranı yüzde 21,8, 1641 kişi olarak tespit edilen araştırmaya katılanlar arasında yurt dışında çalışan da 49 kişinin bulunduğu gözlendi. Yurt dışında çalışma konusunda sadece düşünce aşamasında olan ve herhangi bir girişimde bulunmayanlar henüz sayıca bir hayli fazla olsa  da ekonomik ve sosyal talepler karşılanmadığında bu oranda değişiklikler olacağı tahmin ediliyor. Yurt dışına gitmeyi sadece düşünen ve hiçbir girişimde bulunmayanların oranı 3984 kişiyle yüzde 54 olarak tespit edildi. 

Hemşireler Dil Kurslarında!

Verileri kısaca özetlemek gerekirse; 8 bin 274 hemşirenin 6310’u yurtdışında çalışmak istemiyor. Türkiye’de çalışmak isteyenler ise 1964 kişi! Yurt dışında çalışmak istediğini belirten 6310 kişinin, 3984’ü düşünme aşamasında ve henüz yurtdışına gitmek için herhangi bir girişimde bulunmamış. Bunların içerisinde 1374 kişi yurtdışında çalışmak için gerekli şartları oluşturmaya çalışırken, 86 kişinin başvurusu kabul edilmiş yakında yurtdışında çalışmaya gidecek. 24 kişinin başvurusu red alırken, başvuru yapıp sonucunu bekleyen 151 kişi var. Dil sorununu çözmek için dil kursuna gidenlerin sayısı ise 1641, dil konusunu halledince baaşvuranların sayısı artıyor denebilir. Katılımcıların 49’u ise gidenlerden, hali hazırda yurt dışında çalışanlardan oluşuyor. 

Ekonomik Kriz ve Siyasal Problemler Etkili!

Araştırmaya katılan hemşirelerin yarıdan fazlası, yüzde 76,3’ü Türkiye’deki düşük ücret, ülke ekonomisindeki sorunlar nedeniyle yurtdışında çalışmak istiyor. Katılımcıların yüzde 55,7’si, 7001 kişi gitme isteğine ekonomik nedenleri gerekçe gösteriyor. Psikolojik ve fiziki şiddet yurtdışına gitme nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Katılımcıların 2132’si yani yüzde 25,8’i göç kararlarında şiddet, psilojik ve fiziki şiddeti gerekçe gösteriyor. Ekonomik kriz, sağlıkta şiddet, adalet ve liyakat ve daha birçok sorun hemşirelerin yurt dışına gitme kararlarında etkili oluyor. 4042 kişi; araştırmaya katılanların yüzde 48,9’u değersizlik algısıi olumsuz çalışma şartları ve iş yükünü de gitme nedenleri arasında gösteriyor. Araştırmada hemşirelerin göç eğiliminde ülkedeki siyasal problemlerin de etkili olduğu vurgulanıyor. Katılımcıların yüzde 39,9’u yurtdışına çıkmayı orada çalışmayı düşünmelerinde sosyal nedenler başlığında ülkedeki siyasal problemlerin de etkili olduğuna işaret ediyor bu oran da yüzde 39,0 olarak ifade ediliyor. Özetle, araştırmayaa katılan hemşirelerin göç kararı nedenler arasında; yüzde 55,7 ile ekonomik nedenler, yüzde 25,8 ile psikolojik ve fiziksel şiddet, yüzde 48,9 ile mesleğe yönelik sorunlar ve iş yükü belirtiliyor. 

  Best House Turkey

Türkiye’de Kalmak İçin Değişmesi Gereken Koşullar!

Hemşirelere hangi koşulların değişmesi durumunda Türkiye’de kalmayı isterdiniz sorusuna çalışmaya katılan hemşirelerin yüzde 61,5’i, 5095’i hemşirelik maaşları cevabını verdi. Aynı soruya diğer verilen yanıtlar arasında; yüzde 11,5 ile 822 kişi can güvenliğinin sağlanması, yüzde 26,3 ile 1869 kişi hemşirelik haklarının iyileştirilmesi, yüzde 17 ile 1208 kişi hemşirelik mesleğinin saygınlığının artması, yüzde 6,2 ile 446 kişi adalet ve liyakatın olması yer aldı. Çalışmaya katılanların yüzde 1,2’si, 90 kişi tüm koşulların ve sistemin değişmesi ile Türkiye’de kalabileceklerini belirtiyor. Yüzde 1 ile 71 hemşire ise hiçbir koşulda Türkiye’de kalmak istemediklerini ifade ediyor. 

TDH: İnsanca Yaşamak ve Yaşatmak İçin Politikacılara Çağrı!

THD Genel Merkezi araştırma verilerinden hareketle, hemşirelerin çalışma koşulları ve maaş memnuniyetsizliğinin göç eğilimlerinin artmasındaki en büyük etken olduğu değerlendirmesini yaptı. THD, toplumda nitelikli hemşire bakımı sunmak ve hemşirelerin olumlu çalışma ortamlarında çalışması için ‘insanca yaşamak ve yaşatmak için tüm politika yapıcılara “iş birliği için hazırız” mesajı verdi. (BSHA-Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)