Eğitimden Sonra Sıra Sağlıkta! İTO’dan TUK’un Müfredat Güncellemesine Tepki!

Eğitimden Sonra Sıra Sağlıkta! İTO’dan TUK’un Müfredat Güncellemesine Tepki!

Uzman dernekleri İstanbul Tabip Odası’nın organize ettiği toplantıda Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından açıklanan taslak müfredata tepki gösterdi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu, yeni haftaya Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), 30 Nisan 2024 tarihinde, uzmanlık derneklerinin görüşünü almadan, 43 tıpta uzmanlık ana dalı, 43 tıpta uzmanlık yan dalı ve 9 diş hekimliği olmak üzere toplam 95 uzmanlık dalına ilişkin çekirdek eğitim müfredatlarını güncellediğini duyurarak taslaklarını erişime açması konusunda açıklama yaparak başladı. İstanbul Tabip Odası’nın davetiyle bir araya gelen uzmanlık derneklerinin temsilcileri, TUK’un yapısında ve karar mekanizmasındaki eksikliklere dikkat çekerek, bu eksikliklerin müfredat taslaklarının mevcut sorunları çözmek yerine derinleştirdiğini belirttiler.

TUK Taslağı Sağlıktaki Kaosu Derinleştirecektir

Yapılan açıklamada, “İstanbul Tabip Odası’nın davetiyle bir araya gelen merkezi İstanbul’da olan uzmanlık derneklerinin temsilcileri, TUK tarafından açıklanan uzmanlık eğitimi çekirdek müfredat taslaklarını görüştüler. Yasal mevzuata göre tıp ve diş hekimliği alanında sürdürülen uzmanlık eğitiminin çekirdek müfredatları TUK tarafından belirlenmektedir. 6 Haziran 2024 tarihine kadar öneri ve itirazlara açık olan taslak müfredatlar, mevcut haliyle sağlık alanında var olan kaosu derinleştirecektir.” vurgulandı. Mevcut çekirdek eğitim müfredatlarının eğitim hakkı, nitelikli ve güvenilir sağlık hizmeti ve uygun içerikle uzmanlık dalının pratik uygulamalarının hukuki çerçevesini belirleme konularında eksikliklerinin bulunduğu ancak açıklanan taslakların bu eksiklikleri gidermek bir yana, daha da derinleştiren unsurlar içerdiğinin altı çizildi.

Aşı Karşıtı Hekim hakkında inceleme başlatıp 'meslekten alıkoyma' cezası veren Türk Tabipler Birliği'nin kararı mahkeme tarafından da onandı. 

Çekirdek Müfredatın Tanımı ve Önemi

İTO, “TUK’un 12 Ekim 2017 tarihli kararında “Çekirdek Müfredat”, “Bir uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi yapılabilmesi için programların içermesi ve uygulaması gereken ve Kurul tarafından kabul edilip ilan edilmiş asgari eğitimi ve bu eğitimin standartlarını belirleyen metindir” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu nedenle çekirdek müfredatlar, eğitim hakkı ve hasta güvenliği gibi önemli kavramları içermelidir. Ancak, yeni taslak müfredatlar hekimlerin asgari bilgi, beceri ve tutum yetkinliklerini belirleyen çekirdek müfredat programlarından ziyade, uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimlerin mesleki yetkinlik çalışması niteliğindedir” değerlendirmesi yaptı.

  İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesinde Kriz 

Tıptaki Uzmanlık Alanları Birbirine Hasım Haline Gelecek

Kabul edilmesi halinde ciddi alan ihlalleri nedeniyle iş barışında bozulma, hasta güvenliğinin tehlikeye atılması ve sağlık sistemine hem iş yükü hem de mali yük getirilmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyen İTO, şunları ekledi:  “TUK tarafından yayınlanan çekirdek müfredat taslakları, sağlık alanında yaşanan kaosu çözmeyecek, aksine derinleştirecektir. Bu taslaklar, nitelikli sağlık hizmeti sunmak için aynı amaçlar doğrultusunda çalışan uzmanlık alanlarını birbirine hasım hale getirecektir.”

HEKİMSEN Genel Başkanı: Bize Yapılan Adaletsizliğe Karşıyız!

TUK’un Yapısal Sorunları

İstanbul Tabip Odası’nın davetiyle bir araya gelen uzmanlık derneklerinin temsilcileri, TUK’un yapısında ve karar mekanizmasındaki eksikliklere dikkat çekerek, bu eksikliklerin müfredat taslaklarının mevcut sorunları çözmek yerine derinleştirdiğini belirttiler. İlgili uzmanlık alanlarının tüm sonuçlarıyla ele alınarak değerlendirilmesi için, konunun uzmanlık alanlarından oluşan karma bir komisyonca tüm fikirler temsil edilecek şekilde görüş oluşturulması ve itiraz sürecinin aynı şekilde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

TTB’nin Rolü ve Gereken Düzenlemeler

“TUK’un bileşimi, her bir uzmanlık alanının farklı hizmet birimlerini içerecek ve uzmanlık alanlarında halen var olan yeterlik kurulu üyelerini de dahil edecek şekilde yeniden düzenlenmelidir” çağrısında bulunan İTO ve diğer profesyoneller, “Yayınlanan müfredat taslaklarının, eğitim hakkı ve hasta güvenliğini önceleyecek biçimde uzmanlık alanları arasında müzakere edilerek kesinleşmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, TTB’nin sürece özel katkı sunması önemlidir. TTB’nin TUK içinde etkin bir statüye kavuşması sağlanmalıdır” vurgusu yaptı. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)