“Ortaöğretimdeki Mesleki Eğitim Oranımız Yüzde 50”

Mesleki Eğitim Oranı

Mesleki Eğitim Oranı hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 17 yaşındaki gençlerin yaklaşık yüzde 36’sının mesleki eğitim programlarına kayıtlı olduğunu söyledi. 

Bakan Tekin, ortaöğretim kurumlarında mesleki eğitim oranının yüzde 50’ye yakın olduğunu söyledi. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB’in ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) Mütevelli Heyeti 4. Toplantısı’nda önemli mesajlar verdi. 

Mesleki Eğitim Oranı 

Zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin okullaşma oranının yüzde 100’e yaklaştığını ifade eden Bakan Tekin, “Türkiye’nin, dünyadaki nüfus oranlarına bakıldığında en genç nüfusa sahip ülkelerden biri olduğuna işaret eden Tekin, bu kapsamda zorunlu eğitim öğretim çağını tamamlayan gençlerin meslek edinme süreçlerine de ciddi önem verdiklerini, zorunlu eğitimi tamamlayan 17 yaşındaki gençlerin yaklaşık yüzde 36’sının mesleki eğitim programlarına kayıtlı olduğunu kaydetti.  Bakan Tekin, ortaöğretim kurumları içerisinde meslek liselerinin oranının yüzde 50’ye yakın olduğunu, bunun da mesleki eğitimi önemsediklerini gösterdiğini ifade ederek, özellikle son sınıf öğrencilerine yönelik staj ve iş yeri eğitimi bağlamında yaptıkları desteklerle sektörün ara eleman ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını kaydetti. 

“Mesleki Eğitim Oranımız Yüzde 50”
“Mesleki Eğitim Oranımız Yüzde 50”

Mesleki Eğitim İçin Öğretmenin Gelişiminin Önemi 

 Öğretmenlerin mesleki gelişimleri açısından da ciddi çaba sarf ettiklerini, hem hizmet içi eğitim süreçleriyle hem de oluşturdukları elektronik hizmet içi eğitimlerin yapılabildiği Öğretmen Bilişim Ağı vasıtasıyla öğretmenlerin niteliklerinin arttırdıklarını anlatan Tekin, son 20 yılda Bakanlık bünyesinde yaklaşık 700 bin civarında öğretmen istihdam edildiğini ve toplamda 1 milyon 100 bin civarında öğretmenin bulunduğunu kaydetti. Ülkemizde eğitim hizmetlerine erişimi arttırmayı amaçlayan temel politikaların, okul öncesinden yükseköğretime kadar çok geniş bir kitleyi kapsadığını ve okullaşma anlamında sayısal verilerin yükseldiğini belirten Tekin, “Şu an Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerimiz arasında eğitim öğretim sürecine dahil olma oranı çağ nüfusları itibarıyla yüzde 100’lere yaklaşmış durumdadır. Her yaş grubundaki öğrencilerimizin tamamına yakını 12 yıllık zorunlu eğitim sürecine dahil edilmiştir. Bu da çok önemli bir başarıdır” şeklinde konuştu. Tekin, başta PISA ve TIMMS gibi uluslararası derecelendirme mekanizmalarının verilerinde de Türkiye’deki başarı sıralamalarının her geçen gün yukarılara doğru tırmandığını vurguladı.

  Toplu Mail Gönderiminde Yapılan 5 Yaygın Hata

Fatih Projesi 

Eğitimde fırsat eşitliğinin teminine yönelik sürdürdükleri Fatih Projesi kapsamında Türkiye’deki yaklaşık 700 bin dersliğin tamamında etkileşimli tahta kullandıklarını ve çocukların eğitim sürecinde bilişim altyapısını kullanmalarına olanak sağladıklarını aktaran Tekin, bu proje sayesinde en ücra köşedeki bir devlet okulunun bile EBA denilen bilişim ağıyla eğitim öğretim imkanına sahip olabildiğini ifade etti. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)